Advokat Vegard Nataas yter rådgivning på et høyt faglig nivå, og alle saker ivaretas med samme store engasjement og integritet. Han tar alltid utgangspunkt i klientens behov, og arbeider løsningsorientert og engasjert for å skape gode resultater for sine klienter. Advokat Nataas har evnen til raskt å forstå kompliserte saksforhold og til å finne praktiske løsninger.

Advokat Vegard Nataas arbeider særlig med saker knyttet til fast eiendom.

Advokat Nataas beregner sitt vederlag i forhold til den tid som går med til å utføre oppdraget. Timesatsen er kr 2.750 inkl MVA. I saker med kjent omfang kan det tilbys en fast pris.