Ved omsetning av fast eiendom og borettsandeler er det nødvendig å gjennomføre en prosess som sikrer at kjøper får grunnbokshjemmel til eiendommen eller andelen, at kjøpers eventuelle lånegivere oppnår pantesikkerhet med korrekt prioritet og at salgssummen blir betalt til selger/selgers pantekreditorer.

Advokat Nataas arbeider mye med oppgjørsmeglingsoppdrag og har utviklet datasystemer som gjør at arbeidet kan gjøres effektivt og rimelig. Oppdragsgiver er normalt selger, men han kan like gjerne påta seg oppdrag for kjøpere.

Oppdragsgiver kan velge å betale vederlag  i forhold til den tid det tar å gjennomføre oppdraget eller et nærmere avtalt fast vederlag, normalt kr 12 500,- inkl MVA. Ta gjerne kontakt for et prisoverslag eller tilbud om fast pris.

Dersom du har solgt eller kjøpt en eiendom kan du ganske enkelt sende en epost til advokat Vegard Nataas med informasjon om eiendommens adresse og registerbetegnelse (gnr/bnr/snr evt borettsandel nr/borettslag), partenes navn og fødselsdato, kjøpesum, overtakelsesdato og eventuelt særlige vilkår. Advokat Nataas vil deretter innen kort tid sende kontrakt, skjøte og andre dokumenter som er nødvendige. Dokumentene kan returneres per post i undertegnet og bevitnet stand eller advokat Nataas kan avholde et kontraktsmøte.

Advokat Nataas har stilt særskilt sikkerhet for å drive eiendomsmegling.